پیام سفیر

به نام خدا

به وبگاه رسمی نمایندگی دایم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در وین خوش آمدید. این وبگاه تلاش می کند تا دیدگاهها، مواضع و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مهم بین المللی بویژه دستورکار وین را منعکس کند. ما از پیشنهادات و نظرات ارزشمند شما استقبال می کنیم.